PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và huấn luyện đào tạo chuyển giao công nghệ dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực phẳng/uốn LANDGLASS UltraJet Series thế hệ hoàn toàn mới tại nhà máy RICCO GLASS.