Hiệp hội Kính & Thủy tinh Việt Nam cùng PHU SON Corporation chúc mừng Lễ ra mắt & Triển lãm Hội ngành Cửa tỉnh Vĩnh Phúc.