Chúc mừng lễ Khánh thành nhà máy sản xuất kính xe hơi Long Nhiên (nhà máy 2).

PHU SON Corporation cùng các đối tác trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty TNHH Long Nhiên trong suốt hơn 10 năm qua. Chúc thương hiệu LONG NHIEN AUTO GLASS luôn phát triển bền vững và thịnh vượng, chúc cho mối quan hệ hợp tác của chúng ta mãi tốt đẹp và hiệu quả.

khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-01   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-02   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-03   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-04   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-05   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-06   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-07   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-08   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-09   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-10   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-11   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-12   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-13   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-14   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-15   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-16   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-17   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-18   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-19   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-20   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-21   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-22   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-23   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-24   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-25   khanh-thanh-nha-may-sx-kinh-oto-26