Chúc mừng Lễ Khánh thành & Chuyển giao công nghệ Nhà máy kính an toàn Phúc Khang.

PHU SON Corporation và các nhà chế tạo trân trọng cảm ơn sự hợp tác chân tình và hiệu quả của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty Quang Quang Đạt và Công ty Kính Phúc Khang. Chúc thương hiệu PHUC KHANG GLASS phát triển bền vững và thịnh vượng.

nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-01

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-02

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-03

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-04

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-05

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-06

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-07

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-08

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-09

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-10

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-11

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-12

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-13

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-14

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-15

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-16

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-17

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-18

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-19

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-20

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-21

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-22

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-23

 nha-may-kinh-an-toan-phuc-khang-24