PHU SON Corporation, TOPTECH và FUSHAN trân trọng cảm ơn sự hợp tác rất chân tình, hiệu quả trong suốt hơn 10 năm qua và kính chúc Cty Tiến Thọ luôn phát triển bền vững – thịnh vượng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32