Chúc mừng 9 năm thành lập CLB các doanh nghiệp Kính miền Bắc!