Chúc mừng 50 năm thành lập Hiệp hội Kính Singapore! PS: PHU SON Corporation đã giao lưu và chia sẻ với Hiệp hội Kính Singapore từ 1995, giờ đã 1/4 thế kỷ.

Singapore - 01

Singapore - 02

Singapore - 03

Singapore - 04

Singapore - 05

Singapore - 06

Singapore - 07

Singapore - 08

Singapore - 09

Singapore - 10

Singapore - 13

Singapore - 14

Singapore - 15

Singapore - 16