Chủ tịch HĐQT PHU SON Corporation tham dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EUROWINDOW và đón nhận Huân chương Lao động hàng nhì.

PHU SON Corporation trân trọng cảm ơn sự hợp tác rất tin cậy, năng động, liên tục, sâu rộng và toàn diện, hân hạnh là nhà cung cấp máy ngành kính cho EUROWINDOW từ năm 2002 với tổng giá trị nhiều triệu EURO và USD cho tất cả các nhà máy của EUROWINDOW Việt Nam trong suốt 15 năm qua.

Kính chúc sức khỏe và thịnh vượng tới Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV EUROWINDOW, chúc cho mối quan hệ hợp tác của hai bên luôn bền chặt – mãi gắn bó và cùng phát triển.

Phuson-15nam-eurowindown-01   Phuson-15nam-eurowindown-02   Phuson-15nam-eurowindown-03   Phuson-15nam-eurowindown-04   Phuson-15nam-eurowindown-05   Phuson-15nam-eurowindown-06   Phuson-15nam-eurowindown-07   Phuson-15nam-eurowindown-08   Phuson-15nam-eurowindown-09   Phuson-15nam-eurowindown-10   Phuson-15nam-eurowindown-11   Phuson-15nam-eurowindown-12   Phuson-15nam-eurowindown-13   Phuson-15nam-eurowindown-14   Phuson-15nam-eurowindown-15 Phuson-15nam-eurowindown-16