PHU SON Corporation HN đóng hàng quá khổ Buồng cao áp sản xuất kính dán an toàn tại nhà chế tạo TOPTECH về nhà máy CAG.

toptech-CAG-01

toptech-CAG-02

toptech-CAG-03

toptech-CAG-04

toptech-CAG-05

toptech-CAG-06

toptech-CAG-07

toptech-CAG-08