PHU SON Corporation HN giao buồng cao áp công nghệ đối lưu cưỡng bức bằng quạt tuần hoàn TOPTECH cho dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toàn công nghệ đối lưu nhiệt thế hệ mới CHAOYANG tại nhà máy CAG.