Bộ xếp dỡ kính bao gồm: Cột, Tay đòn xoay 250 độ, Phít ton nâng-hạ, Phít ton gập lên-xuống, Phít ton quay trái-phải 90 độ, 4 bát hít trọng lương 500kg – ZX-500-D4