Trân trọng cảm ơn các quý khách hàng đã và đang thực hiện nghiêm túc những quy định chặt chẽ về các biện pháp phòng chống dịch cùng các lực lượng cán bộ kỹ thuật của PHU SON Corporation và cộng đồng trên khắp cả nước.