PHU SON Corporation HCM bảo dưỡng và nâng cấp phần mềm máy mài bóng song cạnh kính HISENG tại nhà máy BAO TRAN GLASS.

Máy được HISENG chế tạo năm 2016, sau khi được bảo dưỡng, PHU SON Corporation HCM sẽ nâng cấp phần mềm điều khiển vận hành thành điều khiển độc lập và điều khiển trung tâm cho cả dây chuyền thế hệ mới khi kết nối với máy mài bóng song cạnh HISENG khác và bàn trung chuyển chế tạo năm 2020 để tạo thành 1 dây chuyền tự động mài bóng 4 cạnh kính.