PHU SON Corporation HCM đưa hệ thống quạt cao áp lên vị trí của dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực tại nhà máy ANH TUAN GLASS.

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-01

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-02

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-03

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-04

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-05

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-06

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-07

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-08

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-09

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-10

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-10Cao-ap-ANH TUAN GLASS-12

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-11

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-13

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-14

Cao-ap-ANH TUAN GLASS-15